Podjetje

Zgodovina

Venka Vojo je izraz, ki izhaja iz esperanta, umetnega jezika, ki se je razvil v baltski provinci Litvi med letoma 1872 in 1887 s strani poljskega oftalmologa Ludwika Lejzerja Zamenhofa z židovskim poreklom s potrebo po združevanju in povezovanju različnih etničnih skupin, ki so zaradi kulturnih razlik pogosto postali žrtve nasilnih in bolečih spopadov.

Venka Vojo pomeni "Zmagovalna Pot" in prav v tem duhu podjetje deluje že vse od ustanovitve leta 2009. Osebje podjetja vsak dan z velikim ponosom živijo in spoštujejo zgodovinsko-kulturne vrednote, ki jih vežejo na ozemlje in prav te vrednote so postale ključna referenca za naše partnerje.

Vizija in Poslanstvo

VIZIJA - Naša ambicija je postati eden najbolj uspešnih, najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih distributerjev na Slovenskem ozemlju. Zaradi našega inovativnega pristopa k delu in konstantni potrebi po izboljšavi smo opazili izrazite spremembe na Slovenskem trgu. Trg kjer si distributer in barman izmenjujeta informacije, znanje in izkušnje in s tem pripomoreta k obojestranski izboljšavi. Vidimo vse bolj radovedne stranke, ki so zaradi slišanih pripovedi vedno bolj odprte za preizkušanje izdelkov višjega kakovostnega razreda in s tem pripravljeni občutiti nepozabne emocije.

POSLANSTVO - V podjetju Venka Vojo želimo biti kvalitetna in zanesljiva podpora vsem našim strankam z zagotavljanjem kvalitetnih in skrbno izbranih izdelkov, ter predajanjem vseh informacij, ki jim lahko pomagajo pri prodaji končnemu potrošniku. Naše stranke in končne potrošnike želimo izobraziti in jim s tem omogočiti, da prispevajo k rasti in odgovornosti v tem sektorju. Istočasno jim skozi izobraževanja želimo omogočiti sposobnost lastnega izbiranja kvalitetnih izdelkov, katere bodo znali uporabiti primerno v različnih situacijah.

Vrednote

Naše delo temelji na močnih vrednotah, za doseganje naših ambicij vemo, da si moramo zaslužiti zaupanje in spoštovanje vseh, s katerimi sodelujemo. Zato je naša kultura globoko zakoreninjena v poslanstvu in vrednotah. Te vrednote podpirajo naše poslovanje in vodijo naše delo.

V podjetju smo vedno v iskanju najboljšega izdelka in najbolj strastnega proizvajalca. Strankam in potrošnikom namenjamo ogromno časa, naša radovednost in vpogled v stranke in potrošnike spodbuja rast. Veliko truda vlagamo v skrb za blagovne znamke katere zastopamo. Trudimo se, da vsaka blagovna znamka z našo pomočjo doseže svoj maksimalen potencial. Smo inovativni, nenehno iščemo nove ideje, ki spodbujajo rast in jih vključujemo v delovni proces podjetja.

V odnosu do dobaviteljev obstaja pravi ritual, ki temelji na strasti, zgodbi, delitvi informacij in viziji prihodnosti trga. Kultura pa predstavlja skupno nit vsem, ki so vključeni v proces.