Naša ponudba ni omejena le na to, da je seznam izdelkov, temveč predstavlja vrsto
vrednot, spominov, ki izvirajo iz zgodovine ljudi in iz krajev, iz katerih prihajajo, tradicij, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, vrsto čustev.

Predstavlja množico navdušencev, ki radi raziskujejo, ki uživajo v eksperimentiranju, ki
študira umetnost bartendinga, ki želi dati konkreten prispevek k popolnosti, ki išče stare
zgodbe …

Naše iskanje temelji na fasciniranosti in nas vodi k neprestanemu potovanju k odličnosti in, kot vsak navdušenec pri degustaciji ne pije samo izdelek, ampak išče čustvo, tako tudi mi, ki ga želimo zadovoljiti in hkrati poskušati interpretirati prihodnji razvoj trga in najnovejših trendov, nas spodbuja ambicija ne le prodaje izdelkov, temveč tudi dajanje izkušenj.