Krim pobarvanka

Policijski sindikat Slovenije je že vrsto let aktiven partner sorodnih organizacij v EU, ki si z različnimi preventivnimi vzgojno-izobraževalnimi aktivnostmi prizadevajo za spremembo družbenih razmer in večjo varnost otrok in mladine na različnih življenjskih področjih. Nesporno dejstvo je, da so otroci pogosto, brez lastne krivde, žrtve kriminalnih dejanj kot, so nasilje, mobing, pedofilija, ugrabitev,…i.p.d. V ta namen za najbolj ranljivo generacijo otrok pripravljajo KRIM POBARVANKO, s katero želijo otroke, ob pomoči staršev in učiteljev, na zabaven in igriv način naučiti prepoznati različne nevarne situacije in kako v njih ravnati.

V podjetju se od samega začetka trudimo pomagat in prispevat tovrstnim namenom in organizacijam. Ravno zaradi tega smo se takoj odzvali na povabilo za sodelovanje pri Krim pobarvanki, na kar smo še posebaj ponosni.